Forum - Internet Provider, Graphics Design Link2.pl - e-mail, serwery, domeny, hosting
Przytoczone nazwy własne i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich organizacji.
Trade marks and registered trade marks are properties of their owners.

Internet :: wyszukiwarki internetowe, naukowe, specjalistyczne, biblioteczne, katalogi tematyczne, bazy danych - Hidden, Deep, Invisible Web - ukryty, głęboki, niewidoczny Internet

ABES: Le catalogue Sudoc - Le catalogue du Système Universitaire de Documentation.
Ponad 10 mln. odnośników do danych bibliograficznych (monografii, prac naukowych, periodyków i innych dokumentów) w ponad 2400 bibliotekach uniwersyteckich i archiwach francuskich.
Academic Info - Educational Subject Directory - Online Degree Programs - Test Preparation Resources.
Katalog tematyczny dla uczniów i studentów zawierający odnośniki do wyselekcjonowanych źródeł sieciowych przydatnych podczas wykładów on-line oraz poszerzania wiedzy praktycznej i zawodowej.
Academic Reference and Research Index - a free meta-search engine.
Multiwyszukiwarka przeszukująca tysiące baz danych i serwisów naukowych oraz informacyjnych tworzonych przez biblioteki i konsorcja.
The Access to Research Resources for Teachers (ARRT).
Otwarte archiwum z zakresu edukacji, zawiera pomoce dla nauczycieli.
AHDS Art and humanities data service.
Otwarte archiwum z zakresu sztuk pięknych i nauk humanistycznych. Po 31 marca 2008 r. dostępna pozostaje jedynie część poświęcona archeologii.
The Alacra Store - The Premium Business Information Source. ™
Multiwyszukiwarka przeszukująca ponad 100 mln. raportów firm oraz artykułów z czasopism biznesowych. Wyszukiwanie bezpłatne, dostęp do pełnych tekstów - płatny.
AllNewspapers.com - Directory of Media Sites.
Katalog gazet, rozgłosni radiowych, stacji telewizyjnych i agencji prasowych z całego świata.
Anet - Universitet Antwerpen.
Belgijskie katalogi biblioteczne prowadzone przez Uniwersytet w Antwerpii zawierają około 1,5 mln. tytułów.
Anthropology resources on the Internet.
Rozległy katalog zawiera informacje antropologiczne dotyczące całego świata wraz z odnośnikami do źródeł.
arXiv.org
Otwarte archiwum z zakresu fizyki, matematyki, statystyki i informatyki.
Bartleby.com - Great Books Online.
Wyszukiwarka haseł ze słowników i encyklopedii, cytatów oraz informacji o popularnych pisarzach i poetach wraz z tekstami ich prac.
La Bibliothèque nationale de France (BnF) - Catalogue collectif de France.
Prowadzony przez Francuską Bibliotekę Narodową centralny katalog ponad 30 mln. dokumentów.
BIBSYS Library Database.
Prowadzony od 1972 r. publiczny projekt mający na celu ułatwienie dostępu do zasobów norweskich bibliotek. Obecnie skatalogowano i udostępniono blisko 6 mln. tytułów oraz prawie 18 mln. kopii innych dokumentów, obrazów i archiwów instytucjonalnych.
BUBL LINK Catalogue of Internet Resources.
Katalog źródeł internetowych ze wszystkich dziedzin wiedzy akademickiej tworzony przez bibliotekarzy brytyjskich.
CASLIN - The Union Catalogue of the Czech Republic (UC CR) - Souborný katalog ČR.
Zbiorczy katalog czeskich zasobów bibliotecznych, tworzony od 1995 r. zawiera ok. 4,6 mln. źródeł monograficznych, specjalistycznych, czasopism i innych publikacji.
CiteSeer - Scientific Literature Digital Library.
Wyszukiwarka naukowa działająca na zasadzie indeksu cytowań. Baza CiteSeer zawiera ponad 750 tys. dokumentów.
CogPrints.
Otwarte archiwum zawierające zasoby z psychologii, biologii, lingwistyki, filozofii i informatyki.
CompletePlanet - Deep Web Directory.
Wyszukiwarka baz danych. Daje dostęp do ponad 70 tys. baz i serwisów wyszukiwawczych wg słów kluczowych lub kategorii tematycznych.
Copac National, Academic & Specialist Library Catalogue.
Katalog bibliotek naukowych Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także Biblioteki Brytyjskiej oraz Bibliotek narodowych Szkocji i Walii.
CROLIST - Integrirani knjiznicni informacijski sustav.
Zbiorczy katalog bibliotek chorwackich. Bibliograficzna baza danych.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa (CBN) Polona.
Najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafika, fotografie, nuty oraz mapy. Ponad 30 tys. publikacji.
Digital Librarian: a librarian's choice of the best of the Web.
Katalog zasobów sieciowych wg dziedzin, opracowywany na bieżąco przez bibliotekarzy amerykańskich.
Direct Search.
Kolekcja linków do internetowycjh wyszukiwarek i źródeł, także w "niewidzialnej" części Sieci.
DNB, Deutsche Nationalbibliotthek.
Połączone katalogi biblioteczne Niemiec i innych państw europejskich oraz Biblioteki Kongresu, Niemieckie Muzeum Książki i Pisarstwa, Niemieckie Archiwum Muzyczne.
DOAJ Directory Of Open Access Journals.
Pełne teksty artykułów z ponad 3 tys. naukowych czasopism elektronicznych, dostępnych bezpłatnie w sieci.
E-LIS.
Otwarte archiwum z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Ekonomia on-line - Naukowe zasoby ekonomiczne w Internecie.
Serwis tematyczny, kierujący zainteresowanych ekonomią do ponad 2000 internetowych źródeł informacji.
Encyclopedia.com - Free Online Encyclopedia.
Multiwyszukiwarka - ponad 100 encykopedii i słowników on-line, m.in.: The Columbia Encyclopedia, Oxford’s World Encyclopedia, the Encyclopedia of World Biography, Oxford Pocket Dictionary of Current English, A Dictionary of Psychology, A Dictionary of Food Nutrition.
ERIC: Education Resources Information Center.
Centrum informacji i biblioteka cyfrowa źródeł edukacyjnych. Dostęp do ponad 1,3 mln. rekordów bibliograficznych artykułów z czasopism i innych źródeł oraz publikacji.
Europeana - Think culture -- The European Digital Library.
Bogata kolekcja dzieł kultury europejskiej. Ponad 4 mln. obrazów, tekstów, nagrań audio i wideo z 1000 europejskich bibliotek, archiwów i muzeów.
Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC).
Multiwyszukiwarka bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Zasoby cyfrowe dostępne w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach, współtworzone przez wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Około 750 tys. dostępnych publikacji.
Find Articles - BNET Research Center - Find 10 Milion Articles.
Wyszukiwarka milionów artykułów ze znanych czasopism - większość dostępna w pełnych tekstach.
Galaxy - Classifields & Directory.
Wyszukiwarka i katalog tematyczny źródeł naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Geniusfind - the smartest search on the web.
Katalog tematyczny wyszukiwarek specjalistycznych i baz danych.
Google Scholar.
Specjalistyczna wyszukiwarka Gogle rejestrująca pełne teksty lub abstrakty prac naukowych (artykułów, raportów, książek), w tym linki do publikacji z wydawnictw komercyjnych.
GoshMe. (beta)
Multiwyszukiwarka, która przeszukuje ponad 500 tys. wyszukiwarek i baz danych, z podziałem na wyszukiwarki specjalistyczne (np. Scirus, Find Articles, USPTO patents database) i standardowe (np. Google, Yahoo!).
HighBeam ™ Research - Newspaper archives and newspaper articles.
Multiwyszukiwarka - ponad 80 mln. dokumentów, głównie artykułów z ponad 6,5 tys. czasopism - płatnych i bezpłatnych, zasoby sieciowe, słowniki, encyklopedie i tezaurusy.
HighWire Press. Stanford University.
Repozytorium zawartości ponad 1,5 tys. czasopism naukowych i ponad 4 tys. artykułów ze 130 wydawnictw uniwersyteckich. Ok. 1,5 mln. artykułów występuje w wersji pełnotekstowej (bezpłatnie).
Hungarian Elctronic Library (MEK) - HUNOPAC - Könyvtári információ Magyarországon.
Węgierska Biblioteka Elektroniczna. Katalog węgierskich bibliotek.
IncyWincy: The Invisible Web Search Engine.
Multiwyszukiwarka zasobów "głębokich" i "płytkich". Wyszukuje w Open Directory Project, kilku ogólnych wyszukiwarkach i ponad milionie portali tematycznych.
InfoMine: Scholarly Internet Resource Collections.
Źródła dla środowisk akademickich, zbierane przez bibliotekarzy - bazy danych, elektroniczne: czasopisma, książki, biuletyny, listy dyskusyjne, katalogi, artykuły, wykazy naukowców itp.
InfoPlease - All the knowledge you need.
Wyszukiwarka baz danych Deep Web. W rezultatach otrzymujemy informacje z encyklopedii, słowników i innych źródeł.
International Children's Digital Library.
Zbiór książek dla dzieci z całego świata. Celem biblioteki jest dostarczenie książki w wybranym języku każdemu potrzebującemu dziecku.
Internet Archive - Universal access to human knowledge.
Biblioteka internetowa dla naukowców, głównie historyków, oferująca dostęp do kolekcji historycznych w postaci cyfrowej.
Internet Christian Library.
Jedna z najstarszych chrześcijańskich bibliotek w Internecie. Katalog zawierający obszerne materiały i linki do stron różnych wyznań chrześcijańskich.
The Internet Classics Archive.
Ponad 440 wybitnych dzieł literatury klasycznej dostępnych on-line.
Internet library for librarians.
Encyklopedie, słowniki, tezaurusy, przypisy, katalogi, almanachy, bibliografie, mapy i wiele innych przydatnych zasobów.
Internet Library of Early Journals.
Fotokopie brytyjskich czasopism z XVIII i XIX w. Projekt badawczy zamknięty w 1999 r.
Intute - the best Web resources for study and research.
Wielodziedzinowy specjalistyczny subject gateway tworzony przez uniwersytety brytyjskie, przeznaczonych dla nauki i edukacji. Baza danych zawiera ok. 120 tys. rekordów.
Invisible-web.net - Searchable databases and specialized search engines.
Przebudowywany obecnie katalog zasobów ukrytych Web. Twórcy zapewniają, że wkrótce będzie dostępny.
ipl2: information you can trust.
Publiczna "biblioteka internetowa" tworzona przez University of Michigan School of Information połączona z LLI: Librarians' Internet Index. Linki do źródeł internetowych, pogrupowanych w kilku kategoriach, także teksty ponad 20 tys. książek.
Italian OPACs -- Associazione Italiana Biblioteche (AIB) - Italian Library Association.
Prowadzony przez Związek Bibliotek Włoskich katalog tematyczny zasobów bibliotecznych.
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) - Catalogues, databases and Digital Library Collections.
Katalog zbiorczy bibliotek łotewskich tworzony przez Łotewską Bibliotekę Narodową i inne najważniejsze biblioteki tego kraju.
LIBISnet - Limo.
Katalog bibliotek belgijskich tworzących LIBISnet (Louvain, Gandawa, Bruksela, Namuru) prowadzony przez Katolicki Uniwersytet w Leuven. Naukowe i akademickie bazy danych oraz kolekcja czasopism elektronicznych.
Library and Archives Canada (LAC) -- Canadian Library Gateway.
Informacje biblioteczne i katalog tematyczny dokumentów związanych z Kanadą, lista stron internetowych bibliotek kanadyjskich.
LibrarySpot.com: Encyclopedias, maps, online libraries, quotations, dictionaries & more.
Centrum sieciowych zasobów bibliotecznych i informacyjnych dla nauczycieli, uczniów, bibliotekarzy i in. Źródła są selekcjonowane i oceniane przez zespół redaktorów.
LIBRIS - The Swedish university and research libraries search - Kungl Biblioteket, National Library of Sweden.
Katalog zbiorczy bibliotek uniwersytetów szwedzkich. Książki, prace naukowe, czasopisma, muzyka, e-booki i in. Wyszukiwanie też wg kategorii tematycznych.
The Linnea Union Catalogues -- ARTO - Reference Database of Finnish Articles, LINDA - Union Catalogue of Finnish University Libraries.
ARTO - baza danych artykułów z ponad 500. fińskich czasopism. LINDA - połączony katalog fińskich bibliotek uniwersyteckich oraz National Repository Library, the Library of Parliament, the Library of Statistics i Lahti Science Library.
Live Academic Search MSN.
Wyszukiwanie publikacji naukowych z czasopism i repozytoriów OA zwraca opisy bibliograficzne ze streszczeniami. LAS współpracuje z bibliotekami i instytucjami, aby umożliwić im dostęp do pełnych tekstów subskrybowanych publikacji.
MagPortal.com - Magazine Article Search Engine, Directory, and News Feeds.
Wyszukiwarka i katalog tematyczny artykułów z gazet, tygodników i czasopism popularno-naukowych.
The Math Forum Internet Mathematics Library.
Katalog tematyczny i wyszukiwarka - materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli na każdym poziomie edukacji, bazy danych, projekty, bibliografie, słowniki, leksykony z różnych dziedzin.
MetaPress - The World's Largest Scholarly Content Host.
Podobno największe w Sieci archiwum publikacji akademickich. Zawiera ponad 5 mln. dokumentów.
NASA Astrophysics Data System.
Otwarte archiwum z zakresu takich nauk jak: astronomia, astrofizyka i fizyka.
Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz.
Szwajcarski katalog zbiorczy akademickich bibliotek niemiecko- i francuskojęzycznych. Zawiera ok. 4,2 mln. rekordów.
OAIster is a union catalog of digital resources.
Projekt University of Michigan - połączone zasoby bibliotek cyfrowych różnych instytucji, repozytoriów instytucjonalnych i czasopism elektronicznych, trudno dostępnych dla wyszukiwarek.
OCLC WorldShare - The world's libraries. Connected.™
Połączone zasoby katalogowe ponad 72 tys. bibliotek z ponad 170 krajów i terytoriów.
The On-Line Books Page.
Wykaz i wyszukiwarka ponad 1 mln. książek dostępnych w sieci bezpłatnie.
Online-Katalog des Österreichischen Bibliothekenverbundes - ALEPH.
Katalog zbiorczy bibliotek austriackich.
OPAC (SBN) - Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Katalog blisko 12 mln. not bibliograficznych z ponad 4 tys. włoskich bibliotek miejskich, uniwersyteckich, akademickich oraz poublicznych i prywatnych.
Open Library - One webpage for every book.
Biblioteka on-line zawierająca ponad 20 mln. rekordów z największych katalogów i ponad 1 mln. darmowych e-booków.
OpenDOAR The Directory of Open Access Repositories.
Kontrolowany katalog akademickich repozytoriów OA. Możliwość przeglądania wg kontynentów, wyszukiwania i przeszukiwania repozytoriów wg różnych kryteriów.
OpenJ-Gate.
Wyszukiwarka zapewnia otwarty dostęp do artykułów z ponad 7,5 tys. czasopism naukowych.
Picsearch - Image Search for pictures and images.
Wyszukiwarka grafik (ponad 3 mld. obrazków w bazie).
Polska Biblioteka Internetowa.
Klasyka literatury polskiej, podręczniki akademickie, publikacje naukowe, dla niewidomych, dokumenty archiwalne, rękopisy muzyczne, pozycje kartograficzne, malarstwo, grafika, fotografie, czasopisma i periodyki naukowe.
PORBASE - Base Nacional de Dados Bibliográficos.
Katalog portugalskich bibliotek i narodowa bibliograficzna baza danych zawiera ponad 1,5 mln. rekordów.
Przewodnik WiMBP im. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Przewodnik z wyszukiwarką po zasobych informacyjnych dostępnych w Internecie, przydatnych w codziennej pracy informacyjnej. Przeglądanie wg UKD.
Public Library of Sciences.
Pełnotekstowy dostęp do artykułów z takich dziedzin jak biologia i medycyna.
PubMed Central.
Otwarte archiwum z zakresu nauk biomedycznych.
Questia - The Online Library of Books and Journals.
Pełnotekstowa biblioteka internetowa z możliwością przeglądania i wyszukiwania w treści. Ponad 77 tys. książek i 4 mln. artykułów. Katalog tematyczny i przedmiotowy.
The Researching Librarian. Web resources helpful for librarians doing research.
Bazy danych użyteczne dla bibliotekarzy.
ResourceShelf - Quality Resources, Found for You.
Serwis redagowany pod kierunkiem G. Price’a, informujący codziennie o ciekawych zasobych sieciowych.
REX - The Royal Library and Cophenhagen University Library Information Service (CULIS).
Katalog zbiorczy Biblioteki Królewskiej i innych duńskich bibliotek naukowych. Pozwala precycyjnie przeszukać: rękopisy, książki, czasopisma, grafikę, muzykę i filmy, bazy danych, gazety, sztuki teatralne, prace naukowe, nuty i mapy.
ROAR Registry of Open Access Repositories.
Archiwum ok. 1000 repozytoriów OA (również bibliotek cyfrowych). Możliwość przeglądania wg krajów, oprogramowania, typów zawartości oraz przeszukiwania treści repozytoriów wg słów z publikacji, autorów itp.
Science Accelerator, Office of Scientific and Technical Information, OSTI, U.S. Department of Energy, DOE.
Wyszukiwarka raportów technicznych, ponad 280 tys. dokumentów. Przeszukuje kilka różnych baz danych jednocześnie.
Science.gov
Katalog i wyszukiwarka zasobów naukowych tworzonych przez organizacje rządowe USA.
ScienceResearch.com - your one-stop source for scientific research.
Portal firmy Deep Web Technologies umożliwiający dostęp do wielu naukowych czasopism i baz danych (częściowo płatnych).
Scirus - for scientific information only.
Wyszukiwarka naukowa - dostęp do ponad 410 mln. stron internetowych, odnośników do witryn naukowych, uczelnianych, technicznych i medycznych, raportów, artykułów, recenzji, opisów patentowych, preprintów i czasopism.
Scitation.
Ponad milion prac naukowych z czasopism, konferencji, publikacji i innych źródeł.
The Scout Archives - Internet Scout Project.
Kontrolowany pod względem jakości katalog zasobów sieciowych i list dyskusyjnych, zawierający ok. 28 tys. rekordów ze streszczeniami, uporządkowany wg klasyfikacji Biblioteki Kongresu.
SingingFish - AOL Video.
Wyszukiwarka plików audio i wideo.
Storytelling at Ibiblio.
Ibiblio to wielka biblioteka publiczna i cyfrowe archiwum, kolekcja kolekcji: ebooki, książki, czasopisma, archiwa grup i list dyskusyjnych, programy, muzyka, literatura, sztuka, historia, nauka, polityka, antropologia kulturowa.
SurfWax enabling knowledge - Dynamic Search and Knowledge Distillation.
Multiwyszukiwarka przeszukująca zarówno "płytki" jak i "głęboki" Internet.
SWITCH - Swiss Libraries.
Katalog bibliotek szwajcarskich.
TechXtra.
Wyszukiwarka przeszukująca ponad 500 baz danych i innych serwisów serwisów zakresu inżynierii, matematyki i informatyki. Ułatwia dostęp m.in. do książek, artykułów, stron WWW, ogłoszeń, raportów technicznych, tech-printów, rozpraw naukowych.
Trovando - search different!
Multiwyszukiwarka przeszukująca specjalistyczne narzędzia w zależności od typów plików czy rodzaju informacji.
Vascoda - Das Internetportal für wisenshaftliche Information.
Portal typu subject gateway tworzony przez biblioteki niemieckie, oferujący dostęp do informacji naukowej z różnych dziedzin, w tym zasobów ukrytych.
VThK-Virtueller Katalog Theologie und Kirche.
Centralny katalog niemieckojęzycznych bibliotek teologicznych. Ponad 6 mln. rekordów.
The Wageningen UR Digital Library.
Holenderski naukowy katalog tematyczny. Specjalna kolekcja zawiera rzadkie i stare książki oraz czasopisma, mapy i atlasy, katalogi medyczne, projekty ogrodów i krajobrazu, fotografie lotnicze, ilustracje botaniczne i zoologiczne, wydruki i obrazy.
Weblens - The Invisible Web.
"Brama" do tysięcy narzędzi wyszukiwawczych i źródeł - wyszukiwarki naukowe, audio i grafiki, ludzi i firm, katalogi tematyczne, multiwyszukiwarki, informatory, bazy danych miejsc pracy.
Wikimedia Commons.
Kolekcja plików graficznych do bezpłatnego wykorzystania. Jak piszą twórcy "repozytorium ponad 10 mln. multimediów, które każdy może rozwijać".
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, Virtual Library of Polish Literature.
Księgozbiór, multimedia, dokumentacja fotorgaficzna, przewodnik po literackich zasobach Internetu. Projekt badawczo-naukowy. Research project. Katedra Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
WorldCat.org - The World's Largest Library Catalog.
Globalna wyszukiwarka biblioteczna - książki, artykuły, CD i DVD.
The WWW Virtual Library.
Najstarszy katalog w Sieci, założył go Tim Berners-Lee, twórca HTML oraz samej Sieci, w 1991 r. w CERN w Genewie. Zarządzany przez wolontariuszy zachowuje najwyższą jakość informacji.
Yovisto - Academic Video Search.
Katalog i wyszukiwarka wideo - zawiera tysiące wykładów z całego świata.
...